Ďakujeme!

Ak máte záujem o správu, zber a recykláciu elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov v spolupráci s našou spoločnosťou, pošlite nám správu.

6 + 1 = ?