Nechajte administratívne starosti na nás

Ako funguje registrácia

Ohlásenia a potvrdenia

Po registrácii

štvrťročne
Nahlásite množstvo výrobkov uvedených na trh
  • vždy po skončení štvrťroka zadáte množstvá výrobkov uvedených na trh do informačného systému
  • následne obdržíte faktúru za jednotlivé komodity podľa nahlásených množstiev
ročne
Obdržíte potvrdenie o plnení legislatívnych povinností
  • Certifikát o plnení legislatívnych povinností
  • Podiel člena – množstvá odpadu relevantnej komodity (elektroodpad, batérie, obaly), ktoré sme za vás vyzbierali a recyklovali

Prečo si vybrať práve nás?

Pravidelne prehodnocujeme ceny a stanovujeme ich len na základe reálne vzniknutých nákladov
Dodržiavame princíp platieb Pay As You Go
Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, riešime špecifické požiadavky
Dbáme na čestnosť a preverujeme efektivitu spracovateľov
Zabezpečíme za vás ohlasovacie povinnosti výrobcov na príslušné úrady

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie