E-cycling s.r.o. je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje spoločné plnenie povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. Poskytuje poradenstvo súvisiace s plnením výhradných povinností výrobcov a zaisťujeme službu Splnomocneného zástupcu pre zahraničných výrobcov.

Hlavným zmyslom organizácie zodpovednosti výrobcov E-cycling s.r.o. je ochrana životného prostredia a zdravia človeka zabezpečením efektívneho systému zberu a recyklácie elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Za výrobcov plníme povinnosti týkajúce sa oddeleného zberu, spätného zberu, recyklácie elektroodpadov, batérií a akumuátorov a povinnosti týkajúce sa obalov a neobalových výrobkov.

Sme držiteľmi autorizácií vydaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Prečo si vybrať E-cycling s.r.o.?

Sme mladý a dynamický kolektív. Ponúkame vždy aktuálne informácie. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a reagujeme na jeho požiadavky.

Registrácia a ohlasovanie

Zabezpečujeme pre Vás:

  • registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení,
  • registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
  • registráciu do Registra výrobcov obalov a neobalových výrobkov,
  • ohlasovanie údajov na príslušné úrady,
  • spracovanie a zasielanie Ohlásení.

Hmotnostný sadzobník

Ceny stanovujeme na základe reálne vzniknutých nákladov podľa hmotnosti. Pravidelne prehodnocujeme a držíme výšku recyklačných poplatkov na minimálnej úrovni ich realizovateľnosti.

"Pay As You Go"

Dodržiavame princíp platieb „Pay As You Go“ – podľa skutočných nákladov a akutálneho hmotnostného sadzobníka.

Čestnosť

Pravidelne preverujeme efektívnosť činností spracovateľov.