Nové kategórie EEZ a Nové kategórie EEZ-P1

20 / 11 / 2018

Od 15. augusta 2018 dochádza ku zmene vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť zákona o odpadoch, tzv. „open scope“  alebo otvorený rozsah. Do platnosti teda vstupuje otvorený rozsah vymedzenia elektrozariadení s jasne definovanými výnimkami a s tým súvisiaca zmena...

Prevodník kategórií elektrozariadení a zberových skupín

09 / 10 / 2018

Od 15.8. platí nový prevodník kategórií pre elektrozariadenia a zberové skupiny. Podrobnosti najdete v prílohe