Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
Novela č. 372/2021 od 1.11.2021 Od: 05.11.2021 313.35 KB pdf
Vyhláška č. 373/2015 platná od 1.1.2021 Od: 28.05.2021 3.92 MB pdf
Vyhláška č. 371/2015 platná od 1.1.2021 Od: 28.05.2021 4.22 MB pdf
Vyhláška č. 366/2015 platná od 1.1.2021 Od: 28.05.2021 11.49 MB pdf
Vyhláška č. 365/2015 platná od 1.1.2021 Od: 28.05.2021 24.86 KB docx
zákon č. 79/2015 platný od 3.7.2021 do 31.12.2021 Od: 28.05.2021 1.79 MB pdf
zákon č. 79/2015 platný od 1.1.2021 Od: 28.05.2021 1.74 MB pdf
Zákon č. 74/2020 COVID-19 od 9.4.2020 Od: 15.12.2020 174.13 KB pdf
novela č. 460/2019 od 1.7.2020 Od: 15.12.2020 413.94 KB pdf
novela č. 460/2019 od 27.12.2019 Od: 15.12.2020 290.49 KB pdf