Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
Príloha č.4 k zmluve ON- Údaje o výrobcovi Od: 28.05.2021 13.97 KB xlsx
Príloha č.3 k zmluve ON- Výkaz ohlásenia Od: 28.05.2021 19.07 KB xlsx
Príloha č.2 k zmluve ON - Sadzby Od: 28.05.2021 13.83 KB xlsx
Príloha č.1 k zmluve ON - Splnomocnenie Od: 28.05.2021 15.89 KB docx
Zmluva pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov Od: 28.05.2021 52.56 KB docx
Annex No. 4 - Producer s data Od: 18.11.2019 13.47 KB xlsx
Annex No. 3 - Quarterly report Od: 18.11.2019 19.07 KB xlsx
Annex No. 2 - Recycling fees Od: 18.11.2019 14.04 KB xlsx
Annex No. 1 - Power of Attorney Od: 18.11.2019 18.87 KB docx
Contract- ON Od: 18.11.2019 49.34 KB docx