Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
novela č. 322/2017 Od: 01.01.2018 860.96 KB pdf
vyhláška č. 371/2015_vykonávacia vyhláška Od: 13.11.2015 1.24 MB pdf
vyhláška č. 370/2015_príspevky do Recyklačného fondu Od: 27.10.2015 229.44 KB pdf
novela č. 321/2017 Od: 01.01.2018 2.04 MB pdf
novela č. 246/2017 Od: 12.07.2017 3.81 MB pdf
Vyhláška č.366/2015_evidenčná a ohlasovacia povinnosť Od: 28.07.2015 830.94 KB pdf
novela č. 320/2017 Od: 01.01.2018 129.5 KB pdf
Vyhláška č.365/2015_katalóg odpadov Od: 13.11.2015 493.46 KB pdf
novela č. 312/2018 Od: 01.01.2019 325.32 KB pdf
novela č. 177/2018 Od: 01.01.2019 1.02 MB pdf