Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
Zákon č. 79/2015 Od: 17.03.2015 641.62 KB pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI 2020_ obaly a neobalové výrobky_1.Q Od: 04.05.2020 385.32 KB pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI 2019_obaly_4.Q Od: 05.02.2020 378.91 KB pdf
ZOZNAM ZAZMLUVNENÝCH OBCI ROK 2020 Od: 30.01.2020 183.69 KB pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI 2019_obaly_3.Q Od: 30.10.2019 382.32 KB pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI 2019_obaly_ 2.Q Od: 01.08.2019 33.94 KB docx
SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV 2018 Od: 30.07.2019 5.83 MB pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI 2019_obaly_1.Q Od: 30.04.2019 33.61 KB docx
SPRÁVA O ČINNOSTI 2018_obaly 4.Q Od: 01.02.2019 69.12 KB docx
ZOZNAM ZAZMLUVNENÝCH OBCÍ OZV 2019 - ELEKTROZARIADENIA A BAT... Od: 30.01.2019 28.48 KB xlsx