Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
vyhláška č. 347/2019_zálohovanie jednorázových obalov na náp... Od: 18.11.2019 174.55 KB pdf
novela č. 302/2019 od 1.1.2020 Od: 18.11.2019 271.47 KB pdf
novela č. 302/2019 od 1.12.2019 Od: 18.11.2019 231.76 KB pdf
novela č. 324/2017 od 15.8.2018 Od: 15.08.2018 165.98 KB pdf
novela č. 324/2017 od 1.1.2018 Od: 01.01.2018 134.27 KB pdf
vyhláška č. 373/2015_rozšírena zodpovednosť výrobcov vyhrad... Od: 28.07.2015 702.33 KB pdf
vyhláška č. 372/2015_skládkovanie odpadov Od: 28.07.2015 497.88 KB pdf
novela č. 322/2017 Od: 01.01.2018 860.96 KB pdf
vyhláška č. 371/2015_vykonávacia vyhláška Od: 13.11.2015 1.24 MB pdf
vyhláška č. 370/2015_príspevky do Recyklačného fondu Od: 27.10.2015 229.44 KB pdf