Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
novela č. 324/2017 od 1.1.2018 Od: 01.01.2018 134.27 KB pdf
vyhláška č. 373/2015_rozšírena zodpovednosť výrobcov vyhrad... Od: 28.07.2015 702.33 KB pdf
vyhláška č. 372/2015_skládkovanie odpadov Od: 28.07.2015 497.88 KB pdf
novela č. 322/2017 Od: 01.01.2018 860.96 KB pdf
vyhláška č. 371/2015_vykonávacia vyhláška Od: 13.11.2015 1.24 MB pdf
vyhláška č. 370/2015_príspevky do Recyklačného fondu Od: 27.10.2015 229.44 KB pdf
novela č. 321/2017 Od: 01.01.2018 2.04 MB pdf
novela č. 246/2017 Od: 12.07.2017 3.81 MB pdf
Vyhláška č.366/2015_evidenčná a ohlasovacia povinnosť Od: 28.07.2015 830.94 KB pdf
novela č. 320/2017 Od: 01.01.2018 129.5 KB pdf