Názov Obdobie platnosti Veľkosť Formát
Vyhláška č.365/2015_katalóg odpadov Od: 13.11.2015 493.46 KB pdf
novela č. 312/2018 Od: 01.01.2019 325.32 KB pdf
novela č. 177/2018 Od: 01.01.2019 1.02 MB pdf
novela č. 208/2018 Od: 01.08.2018 138.34 KB pdf
novela č. 292/2017 Od: 01.01.2018 451.78 KB pdf
novela č. 90/2017 Od: 01.05.2017 154.8 KB pdf
novela č. 313/2016 Od: 01.01.2017 131.5 KB pdf
Zákon č. 79/2015 - Anglická verzia Od: 17.03.2015 2.15 MB pdf
Zákon č. 79/2015 Od: 17.03.2015 641.62 KB pdf
Výročná správa 2022 - Dodatok správy nezávislého audítora Od: 31.01.2024 2.37 MB pdf